Videoannonsering

Annonsering på nett forekommer i flere former; på YouTube, i Google-søk, på nettaviser og på blogger. Videoannonsering, spesielt på YouTube, er svært interessant, og noe man kan få mye ut av dersom du klarer å bruke det riktig, og utnytte mulighetene som finnes. Jeg vil i dette innlegget gå gjennom noen av mulighetene du har […]