Business Model Canvas

”Business Model Canvas” er en måte å utvikle forretningsmodeller på, som blant annet Innovasjon Norge bruker. Denne modellen består av 9 ulike elementer som blant annet handler om verdi, kundesegmenter og økonomi. Husk likevel at dette ikke er en forretningsplan, men en forretningsmodell. Dette er en modell bedrifter absolutt bør ta stilling til, og jeg vil her forsøke å forklare modellen steg for steg.

En vanlig måte å illustrere Business Model Canvas på. Bilde: herfra.

Steg 1: Kundesegmenter
Det første steget handler om å sette opp en oversikt over kunder og markedet. Her er det viktig å skille mellom de som kjøper og de som bruker – dette kan i mange tilfeller være forskjellige personer. Bedriften må se på hvem de skaper verdi for, og hvem som er deres viktigste kunder. Har man flere aktuelle kundegrupper kan det være smart å fokusere på en gruppe av gangen. Bedriften bør også se på hvilke behov de dekker i dag, ikke nødvendigvis fokusere på å skape nye behov.

Steg 2: Verdiløfte
Her bør man se på hvilke problemer eller behov man klarer å løse i dag, hvilket problem man løser for kundene og hva slags verdi vi som bedrift gir til kundene våre. Bedriften bør se på om vi fokuserer på rett tilfredsstillelse av behov. Om bedriften fokuserer feil vil de ikke nødvendigvis miste kunder, men det kan være fare for at de markedsfører på en måte som ikke får frem de egentlige grunnene til at kundene velger vårt produkt (husk: man må alltid se hva kunden anser som viktigst, ikke bedriften!). Klarer vi å få frem de riktige attributtene (egenskapene), kan dette føre til at vi får flere nye kunder eller klarer å kapre markedsandeler fra konkurrentene. Hvis mulig kan man også forsøke å knytte de ulike behovene til de ulike segmentene fra steg 1.

Steg 3: Kanaler
I steg 3 bør bedriften se på hvilke kanaler de bruker for å nå kunden. Dette handler både om kanaler man bruker til å kommunisere verdi/produkt/tjeneste, samt hvor man faktisk overfører produktet til kunden. Dette kan altså være alt fra butikk til nettside til annonsesider. Det kan dermed være lurt å få en oversikt over hvilke kanaler man benytter – kanskje man finner ut av at en kanal ikke er ideell lenger? Eller at man har behov for ulike kanaler til ulike målgrupper?

Steg 4: Kunderelasjoner
Det er viktig å ha innsikt i hvordan man får kontakt med kunden, og dermed skaper (og opprettholder) en kunderelasjon. Som bedrift ønsker vi gjerne å ha sterke kunderelasjoner som gir høye byttebarrierer og en fremtidig inntekt, og ved å tilpasse kommunikasjon med kunden kan man være med å bidra til dette. Om man holder kontakt med kunden gjennom nettside, telefon eller en spesifikk kontaktperson kan variere fra bedrift til bedrift, men det viktigste er at man finner den kommunikasjonsformen som gjør at man best kan opprettholde kundeforholdet. Noe som er lurt å huske på her er om man klarer å kommunisere verdien man tilbyr til kunden.

Steg 5: Inntektsstrøm
I dette steget bør bedriften sette opp en modell over hvilke tjenester/produkter de tar betalt for i dag, og hvordan dette gjøres. Enhver bedrift har behov for å få penger inn for å få produkter eller tjenester ut til kundene, og da er det greit å ha oversikt over hvor pengene kommer fra. Kanskje man finner tjenester man ikke har betalingsmur på som burde hatt det, eller omvendt? 

Steg 6: Kjerneaktiviteter
Her må bedriften se på hvilke kjerneaktiviteter bedriften må utføre for å kunne levere verdiløftet til kundene. Dette vil variere mellom ulike bedrifter – selger man fysiske produkter kan dette være å utforske nye teknikker som kan bedre produktet, har man fokus på en tjeneste til en spesiell kundegruppe kan dette være å utvikle eller forbedre komplementære produkter (varer som hører sammen) som kundene vil ha behov for i arbeidet.

Steg 7: Ressurser
I dette steget må bedriften se på hvilke ressurser de har behov for dersom de skal klare å levere produkt og verdi bedre enn konkurrentene. Dette kan være alt fra kunnskap om segmentet til å tilby ulike produkter i forskjellig opplag.

Steg 8: Partnere
Det er en fordel å vite hvem man er partner med, og hvilke leverandører man har. Dette er gjerne de man samarbeider tettest med på bedriftsnivå, og har man ikke fullstendig oversikt over dette kan det bli kaotisk. Man bør ta en runde og se om de samarbeidspartnerne og leverandørene man har faktisk kan bidra til at bedriften holder verdiløftet sitt, eller om de ikke tilfører bedriften noe positivt. Husk at det gjerne er kostnader knyttet til partnere og leverandører – det er ikke noe poeng i å betale for noe man egentlig ikke trenger! 

Steg 9: Kostnader
I siste steg er det viktig å få oversikt over de viktigste kostnadene i forretningsmodellen. Her bør man se på hvordan kostnadene er i forhold til kjerneaktivitetene, og om disse står i et fornuftig forhold til hverandre. Om man har betydelig høyere kostnader enn det som strengt tatt er nødvendig, kan det være lurt å etter hvert gå en runde og se om man kan endre på avtaler slik at kostandene settes ned/at man får mer for pengene.

Hvorfor benytte ”Business Model Canvas”?
”Business Model Canvas” er først og fremst en enkel måte å fremstille bedriften på. Når man får hele bedriften tegnet opp i 9 ruter er dette mye lettere å forholde seg til enn et x antall sider langt dokument med dyptgående analyser. Her skal man rett og slett få en oversikt over de ulike delene av bedriften og hva de innebærer. Man vil da se bedriften fra et fugleperspektiv. I tillegg trenger man ikke ha med alle 9 rutene om man ikke har behov for det – og det kan også være en av grunnene til at modellen fungerer såpass godt som den gjør.

I tillegg blir det enklere å lage en korrekt og oversiktlig analyse. Det er lurt av bedriften å diskutere modellen med medarbeiderne eller andre slik at man finner ut om modellen stemmer, og eventuelle styrker og svakheter. Ved at modellen er såpass enkelt fremstilt blir det også lettere å endre og justere modellen underveis.

For denne fremstillingen av Business Model Canvas har jeg tatt utgangspunkt i forklaringen til Alexander Cowan, da jeg følte han hadde en god illustrasjon på modellen – er noe uklart anbefaler jeg hans nettside. I tillegg vil jeg anbefale denne og denne videoen, som begge forklarer modellen visuelt. Innovasjon Norge bruker som sagt samme modell, men i en annen rekkefølge – likevel er det jobben som gjøres innad i hvert punkt som er det viktigste – som tidligere nevnt kan man benytte de punktene man vil. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *